Når først du har klikket på det første billede, så tast 'tab' efterfulgt af tast på 'enter' for at se næste billede.